Мисия и ценности

Нашата мисия е да предоставим възможност на всеки правилно да управлява ресурсите си с цел увеличаване на тяхната ценност.

Какво е Wage Ways?

WW е консултантско-тренировъчно бизнес дружество, формирано за внедряването на най-печелившите бизнес модели и процеси за управление на паричните потоци, в сферата на финансовите пазари и бизнеса като цяло.

Кои сме ние?

Егоистично настроени алтруисти, завладяни от технологиите за управление на парите. Ние сме екип от специалисти и експерти, разработващи модели за печелившо управление на капитала. Като, разбира се, освен на печалбите, ние обръщаме специално внимание и на управлението на риска!

upravlenie_na_resursi

Каква е нашата дейност?

Разработваме технологии и ги споделяме заедно със своя опит, като се започне от общи материали, тренинги, консултации, анализи – до готови бизнес-планове, включващи управление на финансовите потоци, времето и екипа от сътрудници. Също така да създадем в обществото една култура на инвестиране и развите на личен бизнес.

Какво е Инвестиция?

За да увеличава постоянно ценността си един ресурс, е необходимо да се влага (инвестира) в него. Планирането, изграждането на модели, процеси и сътрудници за увеличение на ценността на различни ресурси (например: парични) и извличането на печалба – това именно е бизнес-план. Най-ценният ресурс според нас е времето и именно най-трудното е да достигнем повече свободно време за себе си чрез инвестиции.

Инвестицията представлява определен ресурс, предназначен за използване по определен план, след протичането на определени процеси с цел увеличаването му. Т.е. чрез цикъл планови операции капиталът расте. Целенасоченото действие с оптимален срок за достигане на целта предполага специални знания, които да не позволят отклоняване от движението към целта.

Целта е нещо, което е конкретно и лично. Само целта мотивира към движение, към израстване, към развитие, към открития… към увеличаване на ценността на интелектуалния ресурс.